2월 10, 2021 by admin 0 Comments

Yanık tedavisinde dünyada bir ilk: Türkiye’de uygulanıyor

4D teknolojisi dünyada ilk kez yanık tedavisi için kullanılıyor. Ankara Şehir Hastanesinde kullanılan yöntemle hastaların kendi yağ dokusundan oluşan hücreler, 4 boyutlu yazıcı ile şekillendirilerek vücudun yanık olan bölgesine uygulanıyor.

4D (4 boyutlu) yazıcı teknolojisi dünyada ilk kez yanık tedavisi için kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 3 ay önce Ankara Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlayan yöntem ile vatandaşlar sağlığına kavuşuyor. Güney Koreli Rokit firmasının geliştirdiği Dr. Onvivo isimli 4 boyutlu yazıcı ile vücudunda yanıklar oluşan hastanın kendi yağ dokusu hücreleri alınarak tedavi ediliyor. Yanığın oluştuğu kısımların taranarak o bölgenin ölçüleri bilgisayara yükleniyor, daha sonra o bölgeyle birebir uyumlu kalıp oluşuyor ve hastadan alınan yağ hücreleri bir karışım ile birlikte belirli aşamalardan geçirilerek 4 boyutlu yazıcıya yerleştiriliyor. Yazıcı hazırlanan kalıba yanık olan yerle birebir aynı ölçülere sahip olan tedavi malzemesini boşaltıyor ve daha sonra hastaya uygulanıyor. Bu sayede daha önce yanık tedavilerinde kullanılan; hastanın vücudunun sağlam bir yerinden alınan deri ile yanık bölgenin tedavi edilmesi yöntemine gerek kalmıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde de kronik yaralar için uygulanmaya çalışılan, ama yeterli bilgi ve deneyim olmadığı için sonuca ulaşılamayan sistem; Ankara Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı’nın koordinasyonu sayesinde 3 aydır başarıyla uygulanıyor.

“Bu dünyada ilk kez uygulanıyor, burada bizim ülkemizde ve bizim hastanemizde uygulanıyor”
Bu teknolojinin dünyada ilk kez Türkiye’de kendi yanık ünitelerinde kullanıldığına dikkat çeken Yanık Tedavi Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı, “Elimizdeki teknoloji ile biz fonksiyon kaybını ve bilhassa da kozmetik olarak renk farklılıklarını minimal seviyelere getirecek bir çalışma üzerinde devam etmekteyiz. Erken verilerden aldığımız sonuçlar bize bunun şuana kadar bildiğimiz ve kullandığımız tekniklere göre çok daha üstün ve çok daha iyi olduğunu göstermekte. Yine gurur verici olarak söylemek istiyorum; bu dünyada ilk kez uygulanıyor, burada bizim ülkemizde ve bizim hastanemizde uygulanıyor. Sonuçlarımız da yüz ağartıcı, biz de bunun gururunu paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Türk tıbbı bugün muasır medeniyetler seviyesini yakalamış hatta bazı konularda geçmiş durumda”
Türkiye’de tıbbın çok geliştiğini ve dünya çapında doktorlar yetiştiğini, vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı, “Daha önce, isim vermek istemiyorum ama 4-5 ülkede, hatta kuzey ülkelerinde denenip başarılı olamamış bazı vakalarda. Bizim burada başarılı sonuçlar aldığımızı gördük. Biz tabi işin mutfağında değil şuan klinik tarafındayız. Mutfak tarafı Kore’den geldi. Ama neyi, ne zaman ve nasıl kullanacağını bilmek, kullandığınız obje ne ise onun kadar kıymetli. Bu durumda zamanlama, yaranın hazırlığı, hastanın hazırlığı, takip etme süreciniz, yani pansuman sıklığına ve pansuman şekline kadar bunlar hep kıymetli parametreler. Doğru uygulamanın burada olduğunu onlardan öğrendik. Yani şunu demek istiyorum Türk hekimleri, Türk tıbbı bugün muasır medeniyetler seviyesini yakalamış hatta bazı konularda geçmiş durumda. Biz de bilim adamları olarak buna gereken desteği verelim ve halkımız da bunun refahını ve mutluluğunu yüreklerinde hissetsinler diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Formula 1’de dünya şampiyonu olan arabanın pilotu, arabanın üretildiği ülkeden değil”
Önemli olan konunun teknolojinin nereden geldiği değil, nasıl kullanıldığı ve bu teknolojinin ülkemiz ve dünya insanlığına kazandırdıkları olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yastı, “Kore’de çıkan bir teknolojiyle bugün eğer Türkiye’de ortak bir iş yapılıp uluslararası alanda iyi sonuçlar kazanan bir merkez oluyorsak; demek ki sadece Kore ile değil, dünyanın her yeri ile olan iletişimimizi ve birlikteliğimizi iyi kullanmak lazım. Bugün Formula 1 yarışlarına bakacak olursak, dünya şampiyonu olan arabanın pilotu, arabanın üretildiği ülkeden değil. Başka bir ülkenin pilotu arabayı sürüyor. Demek ki operasyon, koordinasyon daha iyiyi yakalamak için muhakkak ki gerekli. Bugün Türkiye için de biz öne vatandaşımızın daha sonra da bütün insanların iyiliğini düşünüyorsak tabi ki birlikte çalışmalar ve bilimin birlikte desteklenmesi çok önemli” diye konuştu.

“Hastanın herhangi bir vücut bölgesinde ekstra bir yara açılmadan, var olan yarasını iyileştirme sağlanmış oluyor”
Hastanın yağ dokularını toplayarak 4 boyutlu yazıcıya aktarılması işlemini gerçekleştiren, Ankara Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Merve Akın, “Öncelikle uzun süreli kapanmayan yaraların kapanma yönteminde daha önce kullanılan, tarihsel olarak yıllardır kullanılan yöntemlere karşı avantajı; hastanın herhangi bir vücut bölgesinden ekstra bir yara açılmadan, var olan yarasını iyileştirme sağlanmış oluyor. Bildiğiniz gibi özellikle diyabetik hastalarda yara iyileşmesi çok zor olduğu için, hastanın yarasını bir başka yara açarak iyileştirmektense, herhangi bir yara açmadan alınan yağ hücresi, 4 boyutlu yazıcıda şekillendirilerek hastanın yarasına uygulanıyor. Böylece hastaların konforu daha fazla olmuş oluyor” açıklamasında bulundu.

Utku Şimşek – Erdinç Türkcan – Yunus Emre Kartal

2월 6, 2019 by admin 0 Comments

3D 프린터로 피부 재생, 5월 세계 첫 상용화

▲유석환 로킷헬스케어 대표가 서울 금천구 본사에서 바이오 3차원(3D) 프린터 ‘인비보’의 작동원리와 기능 등을 설명하고 있다.

올해 안에 세계 최초로 3차원(3D) 바이오프린팅 재생의료를 상용화할 계획입니다. 최종 목표는 인공장기를 생산하는 거죠. – ROKIT Healthcare Chairman/CEO You Seokhwan

  • 심장근육 대체 ‘하트패치’도 개발

  • 연내 전임상…2021년 상업화

  • 올해 말 코스닥 상장 추진

석환 로킷헬스케어 대표는 “지난해 손상된 피부를 재생하는 기술을 개발하고 현재 피부 상처, 당뇨병성 족부궤양, 욕창 등에 대한 임상을 세브란스병원, 이데아성형외과 등에서 하고 있다”며 이렇게 말했다. 피부 재생 시술은 오는 5월부터 상업화할 수 있을 것으로 보인다. 당뇨병성 족부궤양, 욕창 등도 연말께 의료기관에서 3D 프린터로 치료받을 수 있을 전망이다. 환자 맞춤형 치료에 큰 잠재력이 있다는 평가를 받는 3D 바이오프린터 재생의료가 마침내 현실화하는 것이다.

“3D 바이오프린팅 재생의료 플랫폼 제공”

2012년 설립된 로킷헬스케어는 2016년 자체 개발한 3D 바이오프린터 ‘인비보’를 출시했다. 인비보는 기존 제품과 가격대는 비슷하면서도 미국 식품의약국(FDA)이 허가한 모든 바이오잉크로 세포가 손상되지 않게 제품을 출력한다. 지금까지 미국, 독일 등 10여 개국에 300대 이상 팔았다. 유 대표는 2007년부터 셀트리온헬스케어 대표를 지내다가 창업했다. 그는 “소비자의 취향을 최대한 반영하는 다품종 소량생산으로 산업 환경이 변하고 있다는 생각에 3D 프린터에 주목하게 됐다”고 했다.

유 대표는 로킷헬스케어가 단순한 제조업체가 아니라 플랫폼 기업이라고 강조했다. 지난해 9월 회사 이름을 ‘로킷’에서 ‘로킷헬스케어’로 바꾼 것도 그런 취지에서다. 그는 “처음엔 3D 바이오프린터를 제조하는 것으로 시작했지만 지금은 3D 바이오프린팅 기술로 환자에게 맞춤형 재생의료를 제공하는 플랫폼 기업을 목표로 하고 있다”고 했다. 의료기관에 3D 바이오프린팅 재생의료에 필요한 각종 장비와 소모품, 기기, 서비스 등을 제공하는 게 이 회사의 비즈니스 모델이다. 그는 “우리가 하고 있는 것은 3D 바이오프린터로 할 수 있는 치료의 10%도 안 된다”며 “우리 플랫폼을 이용해 다양한 재생의료를 선보일 것”이라고 밝혔다.

이 회사는 3D 바이오프린터 제작은 물론 인체조직을 만드는 데 쓰이는 바이오잉크, 인공장기 토대가 되는 오르가노이드 등을 개발하고 있다. 오르가노이드는 혈관 없이 생존할 수 있는 최소 기관이다. 유 대표는 “직원의 80%가 바이오를 전공했고 박사급 인력만 7명에 달한다”며 “지속적으로 바이오 기술자를 영입해 올해 인력을 50% 이상 늘릴 것”이라고 했다.

연골, 망막, 심장근육까지 재생

로킷헬스케어는 피부 재생, 연골, 망막, 심장근육 등 여러 신체조직을 재생하는 데 3D 바이오프린팅 기술이 유효한지 검증하고 있다. 동물 20여 마리를 대상으로 한 전임상에서 연골 재생 효과를 확인했다. 이달부터 미국 하버드대 의대 부속 매사추세츠병원과 함께 연골재생치료 동물실험을 한다. 상반기까지 미국, 유럽 등지에서 실험을 마친 뒤 연말께 환자에게 적용할 예정이다. 재생의료 기술을 접목한 화장품도 하반기께 출시한다. 3D 프린터로 제작한 모발 이식도 연내 상용화할 계획이다.

심근경색으로 괴사한 심장근육 일부를 대체할 수 있는 ‘하트패치’는 독일의 유수 연구기관인 프라운호퍼 국립연구소와 공동 연구하고 있다. 사람의 심근세포를 활용해 혈관 없이 생존하면서 수축과 이완을 반복하는 동전 크기의 패치를 제작한 뒤 괴사한 심근 조직을 떼어낸 자리에 붙이면 심장근육으로 바뀐다. 올해 전임상을 시작해 2021년께 상업화할 계획이다. 실명 위험이 큰 황반변성을 치료할 수 있는 망막 시트도 개발 중이다.

로킷헬스케어는 세계 시장을 겨냥하고 있다. 대우자동차 유럽본부 최고운영책임자, 미국 보안업체 타이코 아시아태평양 총괄수석부사장, 셀트리온헬스케어 대표 등을 지내며 쌓은 글로벌 비즈니스 감각과 풍부한 네트워크가 큰 자산이다. 유 대표는 “연골 재생 시장은 124조원, 피부 재생 시장은 60조원에 달한다”며 “미국, 유럽 등 선진국을 포함해 재생의료 규제 장벽이 높지 않은 일본, 터키, 인도 등에 적극적으로 진출할 것”이라고 말했다. 로킷헬스케어는 올해 말 코스닥시장에 상장할 계획이다.

1월 31, 2019 by admin 0 Comments

로킷헬스케어, 대규모 자금 조달 성공…코스닥 상장도 박차

로킷헬스케어가 대규모 자금 조달에 성공했다. 이번 투자 유치로 장기재생 플랫폼 개발과 코스닥 상장에 박차를 가한다.– ROKIT Healthcare

체 장기재생 플랫폼 개발기업 로킷헬스케어는 최근 110억원 규모의 투자금 유치에 성공했다고 31일 밝혔다. 최근 기관투자자들을 대상으로 유상증자를 실시했고 기존 투자사였던 KB인베스트먼트를 포함해 한국산업은행과 데일리파트너스 총 3개 기관이 참여했다.

로킷헬스케어 관계자는 “2017년 당시 진행됐던 투자유치와 비교할 때 현재 기업가치는 약 3배가량 상승한 것”이라며 “이번에 완료된 투자 이외에도 약 200억원 규모의 추가 기관투자 유치를 진행하고 있다”고 설명했다.

지난해 7월 미래에셋대우를 상장주관사로 선정하고 기업공개(IPO) 추진도 박차를 가하고 있다. 이번 투자 유치를 계기로 자가 장기재생 플랫폼의 글로벌 사업화를 본격 추진한다는 방침이다.

로킷헬스케어 유석환 대표는 “투자금은 로킷헬스케어가 자체 개발한 3D 바이오 프린터 `INVIVO`를 이용한 피부재생, 연골재생 플랫폼 등 장기재생 플랫폼 개발비용과 회사 운영자금에 활용할 것”이라며 “올해 1분기 중으로 약 200억원 규모의 추가 투자 협상 마무리에 돌입할 것”이라고 말했다.

1월 30, 2019 by admin 0 Comments

로킷헬스케어, 셀트리온 경험 살려 글로벌 ‘재생의료’ 시장 잡는다

“자동차와 바이오를 하다가 3차원(3D)프린터를 하는 특이한 경력을 갖게 됐는데, 3D프린터는 향후 맞춤형 재생의료 시대에 중요한 도구가 될 것입니다. 3D프린터를 하나의 요소(Component)로 재생의료 플랫폼을 만들어 전 세계에 공급할 계획입니다.”– ROKIT Healthcare Chairman/CEO You Seokhwan

  • 유석환 로킷헬스케어 대표, 피부·연골 등 재생의료 사업 박차

  • 미국·유럽 법인 통해 글로벌 시장 공략 본격화

  • 3D프린팅 치료·유통 혁명 강점…“당연히 팔릴 것”

  • 3D프린팅에서 재생의료 사업 확대…“맞춤치료로 신시장 개척”

29일 서울 금천구 디지털로에서 만난 유석환 로킷헬스케어 대표는 3D프린터를 자가재생 치료 플랫폼의 도구로 삼아 글로벌 재생의료 산업에 진출하겠다며 이같이 밝혔다.

생의료는 인체의 세포와 조직, 장기를 대체하거나 복원하고, 사람 몸이 스스로 재생할 수 있도록 돕는 기술을 의미한다. 3D 바이오 프린터 등을 활용해 인공피부와 인공뼈, 연골조직 등을 새롭게 만들어 사람 몸 속에 이식하거나 기존 장기를 대체하는 ‘조직공학’ 분야는 재생의료의 한 축으로 주목받고 있다.

유석환 대표는 대우자동차에서 서정진 셀트리온(068270) 그룹 회장과 인연을 맺고 2012년까지 셀트리온헬스케어(091990)의 최고경영자(CEO)로 몸을 담았다가, 3D프린터와 바이오를 결합한 재생의료 사업을 위해 지난 2012년 ‘로킷’을 창업했다.

그는 “셀트리온헬스케어의 경험을 토대로 글로벌 시장에서 재생의료 상업화를 진행할 계획”이라며 “올해는 코스닥 상장도 추진하고 본격적으로 해외에 나가는 해가 될 것”이라고 밝혔다.

◇‘어벤져스’에 나오는 ‘피부재생’ 플랫폼 개발

로킷헬스케어는 지난 2016년까지만해도 산업용 프린터가 전체 매출의 약 80% 비중을 차지했다. 그러나 작년에는 매출의 약 80%가 바이오프린팅 분야로 비중이 뒤바꼈다.
지난해 12월 항공기 부품 생산을 위한 대형 3D프린터를 일본에 수출하는 등 산업용 3D프린터 분야에서도 충분한 경쟁력을 갖췄으나, 최근 열린 국제전자제품박람회(CES)에 3D바이오프린터 ‘인비보’를 선보이면서 큰 주목을 받는 등 재생의료 사업에 집중하고 있다.

로킷헬스케어가 자체 개발한 인비보는 기초연구 뿐만 아니라 치료 목적의 재생의료에도 사용이 가능한 3D바이오프린터다. 지난해 11월 미국 마이애미에서 열린 ‘국제미용성형학회’(ISAPS)에서는 환자 본인의 세포를 이용한 3D바이오프린팅 피부재생 성공사례를 발표했다. 기존 피부재건 방식보다 흉터가 남지 않아 전 세계 10여 개국에서 높은 관심을 보였다고 유 대표는 설명했다. 연골에 이식해 재생을 돕는 연골이식용 패치와, 심장근육에 이식하는 심근패치도 개발할 예정이다.

3D프린터를 만들어 치료 부위에 붙이는 것 뿐만 아니라, 3D프린터를 환자에게 부착해 세포 등 살아있는 ‘바이오잉크’를 직접 뿌려 치료하는 방식도 연구 중에 있다.

영화 ‘어벤져스2’에는 손상된 피부 부위를 인식해 새로운 세포를 맞춤형으로 피부에 직접 뿌려 순식간에 재생시키는 치료장면이 나온다. 이처럼 공상과학 영화에 나올법한 분야를 로킷헬스케어는 실제로 개발 중이다. 평면이 아니라 굴곡이 있는 사람 몸에 직접 분사, 상처를 재생하는 방식으로 빠르면 올해 말 의료기관에서 시술단계까지 시행할 계획이다.

다음 달부터 오는 8월까지는 미국 하버드의대 부속 매사추세병원과 3D프린터를 활용한 자가 연골재생 전임상을 진행한다. 자가세포와 연골재생을 돕는 특수 바이오잉크를 사용해 환자의 손상된 연골조직 형상을 맞춤형으로 제작할 계획이다.

이 밖에도 안과 분야에서 망막을 재생하는 패치는 동물실험에 성공했고, 세포를 피부 부위별 강도에 맞춰 주입한 셀시트(세포시트)를 통해 머리카락을 재생하는 방식도 개발 중이다.

그는 “재생의료는 피부의 흉터를 없애거나 성형할 때는 물론 심각하면 발을 잘라내야 하는 당뇨발의 경우 치료했을 때 삶의 질을 크게 높일 수 있다”고 말했다.

특히 그는 “병원에서 직접 3D바이오프린팅을 도입해 시술하면 치료제의 유통과정을 대폭 없애 결과적으로 국가의 의료비를 줄이는 것에도 기여할 수 있다”고 강조했다. 3D프린터 플랫폼을 병원에 두고 로킷헬스케어가 재료공급 및 관리, 인공장기 출력 등을 서비스하면 제약사·도매상 등을 거치지 않고 병원에서 바로 환자를 치료할 수 있는 의료의 ‘유통혁명’이 일어날 것이라는 구상이다. “절감한 의료비를 통해서는 더 많은 사람들에게 치료 기회를 확대할 수 있다”며 “당연히 팔릴 수 밖에 없을 것”이라고 밝혔다.

◇글로벌 사업 집중…코스닥 상장 포부

올해 그는 80%를 해외에서 보낼 계획이다. 셀트리온헬스케어에서 당시 신뢰가 두텁지 않았던 바이오시밀러 사업 계획을 갖고 전 세계를 공략한 것처럼, 이번에는 재생의료 플랫폼을 갖고 글로벌 시장에 깃발을 세운다는 포부다. 이에 대비해 유럽과 미국에 현지 법인을 만들고, 임직원의 대부분이 원어민 수준의 영어가 가능하도록 구성했다.

지난해 매출은 약 70억원이었지만, 글로벌 시장 매출 목표는 피부·연골 등 재생의료 분야에 따라 수백억이 될 수 있다고 그는 기대했다. 실제로 보건복지부에 따르면 지난 2014년 45억달러였던 세계 재생의료 시장 규모는 연평균 17.3% 성장률을 보이며 오는 2026년에는 308억6200만달러가 될 것으로 예측되고 있다. 빠르면 올해 말이나 내년초에 코스닥 시장에도 상장할 계획이다.

그는 “4차 산업혁명 시대에 일본은 재생의학에 주력하고 있지만 한국은 아직 제대로 된 산업이라고 할만큼 성장하지 않았다”며 “재생의료 분야는 가능성이 무궁무진하기 때문에 누군가는 이 일을 제대로 해야한다”고 강조했다.

1월 29, 2019 by admin 0 Comments

로킷헬스케어, 하버드의대 부속 병원과 연골재생 공동연구

▲3D 프린팅을 활용한 연골구조체

로킷헬스케어는 미국 하버드의대 부속 메사추세츠종합병원(MGH)과 협력해 ‘3D 바이오 프린팅 자가 연골재생’ 전임상을 실시한다고 29일 밝혔다.– ROKIT Healthcare

  • 3D바이오 프린팅 자가 연골재생 전임상 실시

  • 절개 부위 최소화 손상 연골 재생, 국내외 특허

음달부터 오는 8월까지 진행하는 이번 전임상은 손상된 연골 조직의 형상을 그대로 재현해 환자 맞춤형으로 제작하는 방식으로 이뤄진다. 3D바이오 프린팅으로 만드는 연골 조직 형상은 자가세포 및 연골재생을 돕는 특수 바이오 잉크를 사용한다.

기존 연골주사 치료법은 복잡한 형상의 3차원 인체연골을 치료하는데 구조적 한계가 있었다. 이에 로킷헬스케어는 3D 바이오 프린터와 자가줄기세포를 활용해 손상된 연골 부위를 3차원으로 출력·재생하는 치료법을 개발했다.

찰스 브래그던 MGH 연골연구소 부소장은 “로킷헬스케어가 개발한 3차원 연골재생 시술법은 고령화로 인한 퇴행성 관절염의 근본적인 치료가 가능한 기술이 될 것”이라며 “오는 3월 미국정형외과학회(AAOS)에서 해당기술을 소개해 전세계 연골관련 정형외과 의사들과 함께 임상적용 연구가 이뤄지도록 협력할 계획”이라고 말했다.

유석환 로킷헬스케어 대표는 “지난해 국내 전임상 결과 자가재생치료 방식으로 제작된 연골조직이 섬유화가 일어나지 않고 초자연골로 분화되는 것으로 확인됐다”며 “권위있는 미국 및 유럽 국제병원들과 전임상을 마치고 빠르면 올해 안에 국내외에서 다기관 임상연구도 추진할 계획”이라고 밝혔다.

1월 25, 2019 by admin 0 Comments

로킷헬스케어, 세계 최초 3D 바이오 프린터 활용한 ‘자가줄기세포 피부재생’ 임상 실시

로킷헬스케어가 세계최초로 3D 프린터를 활용한 자가줄기세포 피부재생 시술법 임상에 나선다.– ROKIT Healthcare

인체 장기재생 플랫폼 개발기업 로킷헬스케어(대표 유석환)가 오는 2월부터 연세대학교 의과대학 세브란스병원, 이데아성형외과 등과 협력해 ‘3D 자가줄기세포 피부재생 시술법’ 임상에 돌입한다고 25일 밝혔다.

로킷헬스케어 관계자는 “자가 지방에서 분리한 줄기세포와 세포외 기질(extracellularmatrix)을 3D 바이오 프린터(INVIVO)를 이용해 면역 거부반응이 없는 생착성진피를 생성해 활용한 세계최초의 시술방법”이라고 설명했다.

기존 줄기세포 치료는 주사기를 통해 주입되고 주입된 세포 중 약 10%만 살아남고 나머지 90%는 환부를 통해 씻겨 사멸되거나 의도하지 않은 곳에 전달돼 극히 낮은 효율과 부작용의 가능성을 가지고 있다. 줄기세포가 주사를 통하여 주입되더라도 균일한 밀도로 환부 전체에 골고루 전달되지 못해 치료 효과를 예측하기 어렵다. 세포가 밀집된 곳에서는 영양분과 산소의 전달이 원활하게 이뤄지지 못해 피부를 재생시켜야할 유효 세포가 쉽게 사멸되는 단점을 가지고 있다. 로킷헬스케어가 개발한 새로운 치료방법은 이러한 기존의 단점을 극복한 방법이다. 3D 바이오 프린터를 이용해 줄기세포와 세포외기질이 하이드로젤 고체 형태로 출력돼 세포 유실을 막는다. 회사 관계자는 “기존 주사치료법보다 약10배 낮은 줄기세포양으로 동일한 크기의 환부치료가 가능하다”며 “세포가 균일한 밀도로 출력돼 세포 증식 및 생착성을 크게 높일 수 있다”고 말했다. 이어 “이 치료법은 봉합술을 사용하지 않아 흉터를 최소화해 성형적인 흉터 재건에도 효과적”이라고 설명했다. 이 시술법은 자가 지방에서 분리한 세포외 기질을 이용해 세포가 신속히 성장되고 생착 및 조직형성을 가속화 했다는 점에서 높이 평가되고 있다. 이렇게 만들어진 생반응성 지지체는 성장인자(growth factor)와 신호전달 물질인 사이토카인(cytokine)을 포함하고 있어 세포가 네트워크를 이루고 성장, 분화, 생착을 위한 혈관 유도 및 신생혈관 형성에 매우 중요한 역할을 한다.

유석환 로킷헬스케어 대표는 “로킷헬스케어의 3D 바이오 프린터를 이용한 새로운 치료 방법은 우수한 의료기관과 함께 글로벌 임상으로 확대할 것”이라며 “앞으로 미국과 유럽에서도 임상을 진행할 것”이라고 말했다. 그는 “지난해 12월 슬로바키아, 터키 등 대형병원등과 피부재생플랫폼 수출을 위한 기술수출 MOU를 체결했다”며 “이 치료법을 발전시켜 흉터 재건과 화상 및 당뇨 합병증으로 오는 족부 궤양 치료로 확장돼 첨단 재생치료의 새 지평을 열 수 있을 것으로 기대된다”고 덧붙였다.

1월 7, 2019 by admin 0 Comments

[CES 2019] 로킷헬스케어, 3D 바이오프린터로 줄기세포 출력

▲로킷헬스케어는 오는 8~11일 미국 라스베이거스에서 열리는 국제전자제품박람회(CES) 2019에서 3D바이오프린터 ‘인비보’를 활용해 줄기세포 출력 기술을 시연한다고 7일 밝혔다.

“맞춤재생 의료기술 확대 노력…오픈 이노베이션 공유할 것”– ROKIT Healthcare Chairman/CEO You Seokhwan

내 3D바이오프린팅기업 로킷헬스케어는 오는 8일부터 11일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 국제전자제품박람회(CES) 2019에서 3D바이오프린터 ‘인비보’를 활용해 줄기세포 출력 기술을 시연한다고 7일 밝혔다.

1957년에 시작된 CES는 세계 최대 규모 종합가전·정보기술(IT) 전시회로 매년 1월에 개최된다. 올해 대표 기술 트렌드는 인공지능(AI), 스마트홈, 디지털 헬스케어, e스포츠, 스마트시티 등이다. 155개국에서 약 4천500여개 기업들이 참여할 전망이다.

로킷헬스케어 관계자는 “메인 전시와 강연이 열리는 동편 전시장(Tech East) 디자인 혁신관에서 인비보를 직접 시연할 예정”이라며 “3D바이오프린터 성과와 맞춤형 인공장기 플랫폼을 제공해 인류 건강과 삶의 질 향상에 기여한다는 비전을 공유할 계획”이라고 말했다.

로킷헬스케어는 미국, 독일, 영국, 이탈리아, 일본을 포함한 해외 11개국에 인비보를 수출한 바 있다. 지난달 미국 하버드 의대에서 개최한 ‘2018 미국 3D 의료 및 보건 기술 포럼(3D Printing in Medicine Summit)’에 재생의학 분야 산업 주도기업으로 초청되기도 했다.

11월 13, 2018 by admin 0 Comments

로킷헬스케어, 국제성형외과학회 참가…3D프린팅 피부재생 성과 발표

킷헬스케어는 지난달 31일부터 5일간 마이애미에서 열린 ISAPS(이하 국제미용성형외과학회)에 참가해 흉터, 화상, 창상 치료를 위한 자가세포이용 바이오 3D프린팅 피부재생 성공사례를 발표했다고 13일 밝혔다. 이 회사는 맞춤형 재생의학 헬스케어 기업으로 재생의학 시장에 진출할 전망이다.

이번 학회에서 로킷헬스케어는 자가세포, 바이오 3D프린터를 사용한 방식과 함께 실제 피부 재생이 효과적으로 이뤄지는 생물학적 매커니즘을 발표했다. 이는 국내 기업 최초로 자가세포와 바이오 3D프린팅을 이용하여 흉터, 화상, 창상 피부를 재생한 사례다.

회사 관계자는 “이 치료법은 현재까지 특별한 해결책이 없어 고생하는 만성적 욕창, 당뇨발환자 등까지 확대 적용할 가능성이 있어 많은 사람들이 주목하고 있는 피부 재생 치료법으로 전망하고 있다”며 “이 치료법은 국내 특허출원을 완료한 상태로 해외 각국에서 피부 재생 플랫폼을 자국에 도입하려는 문의가 쇄도하고 있다”고 말했다.

10월 26, 2018 by admin 0 Comments

로킷→로킷헬스케어…“바이오헬스케어 기업 도약”

“고령화 시대, 바이오산업 국가 미래동력과 일자리 창출하는 유망산업 될 것”– ROKIT Healthcare

  • 로킷이 로킷헬스케어로 사명을 변경하고 바이오 헬스케어 기업으로 도약한다.

이오 3D프린터 전문기업 로킷은 ‘로킷헬스케어’로 사명을 변경한다고 26일 밝혔다. 바이오 3D프린터인 ‘인비보’를 중심으로 맞춤형 인공장기를 실현하는 바이오 헬스케어 기업으로 나아갈 것이라고 회사측은 설명했다.

로킷헬스케어는 바이오 3D프린팅을 활용한 재생의료 산업의 성장을 기대하고 있다. 회사 관계자는 “향후 바이오 3D프린팅은 재생의료를 실현하는 최첨단 헬스케어 기술로 실용화가 가속화 될 것”이라며 “미국과 일본을 비롯한 해외에서 이미 3D프린터와 재생의료에 관한 도서가 판매 상위를 차지하는 등 국가적으로 재생의료 기술에 주목하고 적극적으로 산업을 육성하고 있다”고 설명했다. 이어 “국내에선 아직 규제와 제한이 많고 R&D 인프라 제공, 자원 투자 등이 부족한 것이 사실이지만 많은 기업과 기관에서 4차 산업혁명에 대비해 활발히 연구를 진행하고 있다”고 덧붙였다.

이 회사는 이달 열린 ‘SF2018 미래과학축제’ 전시회에 참가해 바이오 3D프린터 ‘인비보’를 선보이고 실제 인공장기 출력을 시현했다. 회사 관계자는 “이번 전시는 ‘포스트휴먼, 인간 그 이후’ 주제로 인간의 몸과 관련된 현재 진행 중인 과학기술을 모으고 예측되는 미래 인간의 모습에 초첨을 맞춘 행사였다”며 “몸을 만드는 과학기술인 인공장기 기술을 스토리텔링과 함께 인비보로 제작한 실제 인공장기 출력물을 보여주는 전시를 선보였다”고 말했다.

유석환 로킷헬스케어 대표는 “평균 수명이 90세가 넘어가는 고령화 시대에서 바이오 산업은 국가의 미래동력이 되는 필수산업이고 고부가가치와 양질의 일자리를 창출하는 유망산업이 될 것”이라며 “바이오는 속도 경쟁인 만큼 빠르게 헬스케어 산업 혁신을 이루고 준비해야 미래 바이오 산업을 주도하고 바이오헬스 강국이 될 수 있을 것”이라고 말했다.

10월 18, 2018 by admin 0 Comments

세포도 3D프린팅으로 출력…로킷 헬스케어 “인공장기 플랫폼 개발”

▲유석환 로킷 헬스케어 대표가 17일 서울시 용산구 소재 서울창조경제혁신센터에서 열린 신규 3D프린터 ‘AEP 450’ 론칭 행사에서 사업 전략을 설명하고 있다.

내년까지 美서 피부·연골 재생·인공 모발 기술 성과 발표– ROKIT Healthcare

킷 헬스케어가 바이오 3D프린팅 기술을 발전시켜 인공장기까지 만들 수 있는 플랫폼을 개발하겠다고 선언했다. 이를 위한 단계로서 올해 세계 11개국에 자체 개발한 바이오 3D프린터를 수출하고 내년까지 인공 피부와 연골, 모발 기술 성과를 해외 의료업계에 발표하는 성과도 쌓고 있다.

유석환 로킷 헬스케어 대표는 17일 서울시 용산구 소재 서울창조경제혁신센터에서 열린 산업용 고기능 플라스틱 3D프린터 ‘AEP 450’ 론칭 행사에서 “회사 비전은 맞춤형 인공장기 플랫폼을 개발해 인류 건강과 삶의 질 향상에 기여하는 것”이라고 말했다.

로킷 헬스케어는 지난 10일 헬스케어 사업을 더 공격적으로 펼치겠다는 의미로 로킷에서 현재 사명으로 바꿨다. 로킷 헬스케어는 2016년 바이오 3D프린터 ‘인비보'(invivo)를 출시한 후 바이오 프린팅 기술을 고도화 중이다.

로킷 헬스케어가 자체 개발한 바이오 3D프린터 ‘인비보‘.

이현주 로킷 헬스케어 이사는 “앞으로 10년을 이끌 의료혁명 트렌드로 면역치료와 맞춤재생치료, 조기진단, 정밀진단 등이 있는데 당사가 집중하는 시장은 면역치료와 맞춤재생치료”라며 “로킷 헬스케어는 우선 하드웨어(3D프린터)부터 시작했지만 출력하고자 하는 조직이나 장기 소재와 세포, 디자인, 프로그래밍 등에 대해서도 앞으로 파악할 것”이라고 설명했다.

로킷 헬스케어는 바이오 3D프린팅 기술이 성숙해지면 살아있는 세포를 출력할 수 있어 빠른 시간 내 세포 레벨 단위 이식도 가능해질 것으로 보고 있다. 의료비 절감에도 크게 기여할 수 있다는 이야기이다.

이 이사는 “바이오 프린팅이 속도를 내지 못했던 이유는 그동안 살아있는 세포를 출력하는 것이 불가능했기 때문”이라며 “당사는 세포 레벨까지 출력해 이식할 수 있는 기술이 목표다. 기술이 구현되면 연골이나 피부, 근육, 혈관, 신경, 장기 등이 망가졌을 때 재생시킬 수 있다”고 말했다.

이어 “바이오 3D프린터가 병원에 배치되면 의약품에 붙는 유통비가 떨어지면서 의료비용을 줄일 수 있다”며 “개인 데이터에 맞춰 재생 치료도 가능하다”고 덧붙였다.

로킷 헬스케어는 올해 바이오 기술 특허 9건을 출원한 데 이어 미국과 캐나다, 독일, 네덜란드, 영구, 이탈리아, 핀란드, 스페인, 일본, 대만, 중국 등 11개국에 바이오 3D프린터를 수출하는 등 지속 성과를 내고 있다. 인비보는 현재까지 세계 병원, 연구소에 200대 이상이 판매됐다. 지난달에는 매출 10억원을 돌파했다.

최근 바이오 프린팅 기술로 욕창이나 화상을 치료하는 인공 피부와 인공 모발을 키우는 연구를 진행 중이다. 이를 위해 국내는 물론 미국, 유럽 내 병원, 연구소와 협력하고 있다.

유 대표는 “이달 미국 마이애미에서 열리는 국제 미용성형외과의사협회(ISAPS)에서 피부 재생 기술을 소개하고 내년 2월 텍사스에서 연골 재생 기술을 발표할 계획”이라며 “내년 중반에는 인공 모발에 대한 성과를 소개할 수 있을 것”이라고 말했다.

로킷 헬스케어는 지금처럼 기술과 사업 성과를 쌓아간다면 향후 100만명이 자사 바이오 프린팅 플랫폼을 통해 치료를 받을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

유 대표는 “의료산업에 관심을 가지고 꾸준히 기술 개발 중이며 세계 1위를 노리고 있다”며 “인공장기 분야도 한국과 선진국 기술 수준을 비교하면 약 3~4년 정도 밖에 차이 나지 않는다. 이 차이를 빨리 따라잡기 위해 노력 중”이라고 강조했다.